HISTORIA

Lysells Vapenställ AB

Lysells Vapenställ grundades 2015 av Magnus Lysell.

Utvecklar lösningar för effektiv hantering av vapen och ammunition.

Våra produkter är utrymmessmarta, kundanpassade och noggrant utprovade.

Lysells Vapenställ AB riktar sig främst mot militära och polisiära behov men civila kunder är naturligtvis också välkomna.

Magnus Lysell

Värdeord

Vision

Mål

Lysells Vapenställ AB ska utveckla lösningar för effektiv hantering av vapen och ammunition.

Våra produkter ska vara utrymmessmarta, kundanpassade och noggrant utprovade.